Warunki ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu studia i apartamentów.
2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą.

Rezerwacja, potwierdzenie rezerwacji, anulowanie rezerwacji
1. Dokonanie rezerwacji studia lub apartamentu dokonać można telefonicznie lub poprzez e-mail.
2. Rezerwacje uważane są za przyjęte z chwilą opłacenia zadatku. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji i płatności otrzymają Państwo po dokonaniu rezerwacji i jej opłaceniu, na podany w formularzu rezerwacji adres poczty e-mail.
3. Dla rezerwacji telefonicznych i przez e-mail po otrzymaniu przez nas informacji odnośnie terminu wakacji zostanie przeprowadzona weryfikacja dostępności wybranego pokoju, studia lub apartamentu i terminu. W przypadku dostępności studia, apartamentu zostanie Państwu przesłane potwierdzenie rezerwacji na podany adres e-mail, wraz z informacją dotyczącą kwoty należności, terminem płatności oraz numerem konta bankowego. Potwierdzenie przyjęcia wstępnej rezerwacji następuje drogą elektroniczną na wskazany przez Państwa w formularzu adres poczty elektronicznej w ciągu 24 godzin od chwili rezerwacji.
4. Wstępna rezerwacja jest ważna przez trzy dni robocze od chwili dokonania rezerwacji. W celu potwierdzenia rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku stanowiącego do 50% całej należności na rachunek wskazany w wiadomości e-mail potwierdzającym dokonanie rezerwacji.
5. Brak wpłaty zadatku we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji. Ostateczne potwierdzenie rezerwacji zostanie dokonane stosownym mailem wysłanym na wskazany adres po otrzymaniu zadatku. Pozostałą kwotę należy wpłacić do dnia przyjazdu przelewem na podane konto lub w dniu przyjazdu gotówką (brak możliwości zapłaty kartą płatniczą na miejscu).                                  

6. W przypadku anulowania rezerwacji lub zmian do 30 dni przed datą przyjazdu obiekt nie obciąży Gościa za anulowanie rezerwacji oraz zadatek zostanie zwrócony. Gościowi nie przysługuje prawo zwrotu wpłaconego zadatku po okresie 30 dni przed datą przyjazdu.

7. W przypadku skrócenia okresu pobytu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.                                                  

8. Villa Martii nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. pogodowych, przerw w dostawie prądu, wody, programów TV itp.

Przyjazd, przekazanie kluczy, doba hotelowa
1. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 dnia przyjazdu do 10.00 dnia wyjazdu Meldunek jest możliwy w godzinach od 15.00 do 20.00 Wymeldowanie trwa od godziny 7.00 do 10.00
2. Gość zobowiązany jest do poinformowania o planowanej godzinie dotarcia na miejsce, recepcje pensjonatu MARTII nr. tel.692-332-846 najpóźniej na godzinę przed przyjazdem do Martii.
3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie recepcje pensjonatu MARTII .
4. Gość zobowiązany jest do zapłaty kwoty widniejącej na potwierdzeniu rezerwacji nawet jeśli, z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).Cena usług świadczonych przez Wynajmującego nie obejmuje ubezpieczenia. Klienci kożystają z usług na własne ryzyko. Za doznane urazy ,szkody i zniszczenia majątku Najemcy, kradzież jego bagażu w czasie całego rekreacyjnego pobytu na terenie Villi Martii Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
5. Gość otrzymuje klucze, które zobowiązany jest oddać Właścicielowi w dniu wyjazdu. Za zgubienie kluczy do studia, apartamentu Klient ponosi opłatę w wysokości 100 PLN.
6. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
7. Gość zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odpowiedniego przestrzegania zasad najmu lokalu określonych w przepisach kodeksu cywilnego.

Ceny i Usługi
1. Cena za wynajem studia, apartamentu dotyczy pobytu maksymalnie tylu osób ile jest w ofercie.
2. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem lokalu a Gość obejmuje wynajem lokalu oraz opłaty za media.
3. W cenę wliczone są podstawowe usługi serwisowe: wymiana pościeli co 14 dni, wymiana ręczników co 7 dni
4. Nasze ceny są cenami brutto i zawierają 8% podatku VAT.
5. Opłata miejscowa pobierana za każdy dzień pobytu na obszarze administracyjnym miasta Władysławowa wynosi 2,00 PLN od osób fizycznych przebywających w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.

Kaucja
1.Villa Martii zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej w wysokości 300 zł .Kaucja może być pobrana w gotówce
2.Kaucja ma na celu zabezpieczenie roszczeń Villi Martii w przypadku ewentualnych zniszczeń lub złamania poszczególnych punktów regulaminu. 
3.W przypadku braku zastrzeżeń ze strony Zarządcy kaucja zwracana jest klientowi w całości w dniu wyjazdu.

Cisza nocna
W Villi Martii obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 07.00.
Goście mają prawo do zgłaszania wszelkich incydentów bezpośrednio do Zarządcy Villi Martii .
Nie przestrzeganie tego punktu grozi natychmiastowym zerwaniem umowy najmu w razie konieczności wezwaniem policji oraz usunięciem z Villi Martii bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań. w trudniejszych przypadkach  podlega karze grzywny  art.51 § 1 Kodeksu Wykroczeń.

Porządek
1. Villa Martii zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub które zachowują się agresywnie i w sposób powszechnie uznany za wulgarny. 
2. Villa Martii nie jest hotelem w rozumieniu prawa, więc po zakończeniu pobytu prosimy o podstawowe posprzątanie pokoju oraz aneksu kuchennego. Podstawowe posprzątanie oznacza: sprzątnięcie aneksu kuchennego, pozmywanie naczyń, opróżnienie lodówki, zaścielenie łóżek i złożenie ręczników w jednym miejscu w łazience.                                                                   
3. Prosimy pamiętać o wyrzuceniu śmieci i zabraniu Państwa przedmiotów.                                                                
4. W przypadku pozostawienia w studio lub apartamencie dużego nieładu, kosztem sprzątania w wysokości 100 zł zostaną obciążeni Goście.                                                                     
5. W apartamentach, jak i w całym budynku mieszkalnym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz świeczek.
6. Palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie na zewnątrz budynku. Niedopałki należy umieszczać wyłącznie w popielniczkach. W przypadku złamania tego zakazu Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 300 zł na likwidację zapachu po tytoniu.                                 
7. W Villi Martii obowiązuje całkowity zakaz smażenia Ryb, przypadku złamania tego zakazu Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 300 zł na likwidację zapachu.                                            

8.Oferta nie obejmuje ręczników kąpielowych oraz kosmetyków. Ręczniki są dostępne za dodatkową opłatą w wysokości 30 PLN za osobę za pobyt